Priser 2020

 

Vedligeholdelse af gravsteder

  Årlig regning

Kirkegård

   
En kistegravplads Vedligeholdelse 718,98 kr.
  Granpyntning 408,77 kr.
  Hækklipning 118,27 kr.
  Fornyelse 128,64 kr.
     

To kistegravpladser

Vedligeholdelse 956,57 kr.
  Granpyntning 547,80 kr.
  Hækklipning 142,15 kr.
  Fornyelse 252,11 kr.
     

Tre kistegravpladser

Vedligeholdelse

1.182,74kr.
  Granpyntning 666,07 kr.
  Hækklipning 163,95 kr.
  Fornyelse 380,77 kr.
     
Urnegravsted Vedligeholdelse 579,95 kr.
  Grandpyntning 161,84 kr.
  Vedl. Indramning 32,17 kr.
  Fornyelser 95,44 kr.
     

Skovkirkegård

   
En kistegravplads Vedligeholdelse 443,02 kr.
  Grandækning 612,12 kr.
  Hækklipning 28,01 kr.
  Fornyelse 128,64 kr.
     
To kistegravpladser Vedligeholdelse 883,94 kr.
  Grandækning 821,68 kr.
  Hækklipning 56,02 kr.
  Fornyelse 252,11 kr.
     

Skov Urneplads

Vedligeholdelse 698,24 kr.
  Grandækning 483,48 kr.
  Hækklipning 28,01 kr.
  Fornyelse 95,44 kr.
     

Obligatorisk vedligeholdelse

   

Plade i plæne 1  kistegravplads 

 

385,95 kr.

Plade i plæne 2 kistegravpladser   696,16 kr.
Plade i plæne  urnegravpladser    632,87 kr.
Urne i plæne (fællesgrav)   317,47 kr.
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid   1.073,81 kr.
     

Fornyelse af gravsteder

   
Provstiudvalget har bestemt, at man skal betale for sit gravsted, hvis man ønsker at beholde det efter fredningstiden er udløbet. Priserne er:
Urnegravsted   92,00 kr.
En kistegravplads    128,64 kr.
To kistegravpladser   252,11 kr.

Tre kistegravpladser

  380,77 kr.
     
     

Prisliste for ikke medlemmer af folkekirken 2020

1 kisteplads  

   
Erhvervelse af 1 kisteplads    11.492,30 kr.
Gravkastning   4.296,26  kr.
Benyttelse af kapel    2.685,03  kr.

Benyttelse af kølerum  pr. døgn
 

  107,90 kr.

2. kistepladser

   
Erhvervelse af  2 kistepladser   21.910,80 kr.
Gravkastning   4.296,26 kr.
Benyttelse af kapel   2.685,03 kr.
Benyttelse af kølerum pr. døgn   107, 90 kr.
     

Urne Gravsted

   
Erhvervelse   5.156,33 kr.
Benyttelse af kapel    2.685,03 kr.
Benyttelse af kølerum  pr. døgn   107,90 kr.
Urnenedsættelse   806,14 kr.
     

Urne Plads (Fælles/Plade i Plæne) 

   
Erhvervelse af 1 urne plads   2.577,13 kr.
Benyttelse af kapel    2.685,03 kr.
Benyttelse af kølerum pr. døgn   107,90 kr.
Urne nedsættelse     806,14 kr.
     
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid   1.073,81 kr.
Begravelse lørdag    3.221,41 kr.
Bisættelse lørdag   1.073, 81 kr.
Benyttelse af kirken   2.685,03 kr.
Organist til rådighed      1.073,81 kr.
Kirkesanger til rådighed   859,04 kr.