Menighedsrådets medlemmer

 
Karen Philipsen
Flensborg Landevej 7
Tlf. 2855 9730
Menighedsrådsformand
 
 
 

 

Flemming Jensen
Alssundvej 25
Tlf. 7448 6492
Kirkeværge
Kirkevaerge@dybboelkirke.dk

 

 
Jørn Kvist Hansen
Dybbøl Bygade 7
Tlf. 7448 5127
Kasserer
 
 
 
 
 
Elisabeth Bentien
Femvej 3
7448 7979
 
 
 
 
 
 
Inga Skivild
Sønderled 2
Tlf. 7448 6629
 
 
 
 
 
 
 
Bettina Stricker
Sankelmarkvej 34
Tlf. 9117 5626
 
 
 
 
 
 
Ejner Egtved
Vesterled 52
Tlf. 7448 6332
Næstformand
 
 
 
 
 
Nis Thaysen
Mysundevej 9
Tlf. 2330 3265
 
 
Esbern Gaur Vernersen
Dybbøl præstegård
Dybbøl bygade 101
Tlf. 7348 5540
Sognepræst (kirkebogsførende)
 
 

 

 
 
 

Tina Iversen
Kragelundvænget 103
7080  Børkop
Tlf. 6126 1004

 Sognepræst