Konstituering

Formand Karen Riber Philipsen tlf. 2855 9730
Næstformand Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332 / 2441 0891
Kirkeværge Flemming Jensen tlf. 7448 6492
Kasserer Jørn Kvist Hansen tlf. 7448 5127 / 4034 7302
Regnskabsfører Lis Egtved tlf. 7348 6332
Sekretær Inga Skivild tlf. 7448 6629 / 20956629
Kontaktperson Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332 / 2441 0891
Bygningssagkyndig Jørn Nielsen tlf. 7448 9179 / 2668 5224
Underskriftbemyndiget Formand og næstformand  

 

Aktivitetsudvalget og musikudvalget:

 

 
Formand Bettina Høgh Stricker tlf. 2944 9872
  Esbern Gaur Vernersen tfl. 7448 5796
  Karen Riber Philipsen tlf. 2855 9730
  Inga Skivild tlf. 7448 6629
  Elisabeth Bentien tlf. 2299 8228
  Frank Laue
tlf. 2768 5778
  Pia Gernhøfer tlf. 7348 55 46

 

Budgetudvalg: Hele menighedsrådet

 

Forpagtergårdsudvalg:

 

 
Formand Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332
  Jørn Kvist Hansen tlf. 7448 5127
  Nis Thaysen tlf. 2330 3265

 

IT udvalg:

 

 
  Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332
  Nis Thaysen tlf. 2330 3265
 
Anita Grube
tlf. 7348 5547
  Esbern Gaur Vernersen tlf. 7448 5796

 

Kirke & kirkegårdsudvalg:    
Formand Nis Thaysen tlf. 2330 3265
  Inga Skivild tlf. 7448 6629
 
Ejner Simonsen Egtved
tlf. 7448 6332
  Flemming Jensen tlf. 7448 6492
  Anita Grube tlf. 7348  5547

 

Præstegård & kirkeladeudvalg:    
Formand Flemming Jensen tlf. 7448 6492
  Inga Skivild tlf. 7448 6629
 
Nis Thaysen
tlf. 2330 3265
     

 

Redaktionsudvalg:    
Formand Esbern  Gaur Vernersen tlf. 7448 5796
  Elisabeth Bentien tlf. 7448 6629
 
Karen Riber Philipsen
tlf. 2855 9730
  Bettina Høgh Stricker tlf. 2944 9872

 

Børne og Ungeudvalg:    
  Bettina Høgh Stricker tlf. 2944 9872
  Inga Skivild tlf. 7448 6629
 
Elisabeth Bentien
tlf. 7448 7979
  Nis Thaysen tlf. 2330 3265
     

 

Valgbestyrelse:    
Formand Jørn Kvist Hansen tlf. 7448 5127
  Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332
 
Flemming Jensen
tlf. 7448 6492