Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige.
De afholdes i Kirkeladen ved Dybbøl Præstegård på Dybbøl Bygade 103. En uge før menighedsrådsmødet udsendes dagsorden. Den kan hentes på kirkekontoret eller under menu-punktet Dagsorden.


En uge efter menighedsrådsmødet udsendes referat. Det kan hentes på kirkekontoret eller under menu-punktet Referater.

Kommende menighedsrådsmødet 2020


Tirsdag    den   21. januar      kl. 19.00
Onsdag    den  19. februar     kl. 19.00
Tirsdag    den   17. marts       kl. 19.00
Onsdag    den  29. april          kl. 19.00
Torsdag   den    4. juni           kl. 19.00
Tirsdag    den   30. juni          kl. 19.00

Onsdag    den   26. august     kl. 19.00