Foredrag

Eftermiddagsmøde med Børge Movild fredag den 4. oktober kl. 14 i Kirkeladen
Gennem mere end to år har Børge Movild arbejdet på forskellige hospitaler i Saudi Arabien, - en kultur og et land, der er helt anderledes, end det vi kender herhjemme. Børge Movild vil fortælle om sine oplevelser og rejser rundt i et smukt, voldsomt og anderledes land, hvor religion spiller en vigtig rolle og er med i alt, hvad der sker.
Eftermiddagen er arrangeret i samarbejde med Danske Seniorer og Dybbøl menighedsråd.
Kaffe/the med kage 50 kr.
Tilmelding til Catharina Erzeninks senest 30. september mellem kl. 8 – 9 på tlf. 29671424 mail: erzeniss@bbsyd.dk.
Kirkebil kan benyttes tlf.74421818 husk ved bestilling at sige det er kirkebil.

 

Sangaften med Helle Damkjær: „De forbudte sange“ torsdag den 10. oktober kl. 19.30
Denne aften tager vi forsmag på genforeningsjubilæet i 2020.
Sammen vil vi synge og se nærmere på teksterne til de sange, som blev forbudt at synge ved offentlige møder i perioden 1912 -1920. Sønderjydernes ”Dansk Sangbog” - i folkemunde ”Den blå sangbog”- har været udgivet med blanke sider der, hvor de ”forbudte sange” var udeladt. Tanken var, at man selv kunne skrive teksten ind til privat brug. Det hele bliver bundet sammen af fortælling og aftenen ledes af Helle Damkjær, som selv sidder ved flyglet, hvorfra hun vil lede os gennem det spændende program for denne aften.
Der holdes en pause undervejs, hvor vi får kaffe, the og småkager, og hvor der er lejlighed til hyggelig snak ved bordene.